Bezbednosna agencija TETE - A - TETE SECURITY predstavlja organizovani savremeni sistem koji pruža širok spektar usluga iz oblasti fizičko - tehničke zaštite objekata, skupova, ljudi i njihove imovine. Agencija je po fuzionisanju nekoliko bezbednosnih sistema osnovana od strane bivših radnika iz bezbednosnih struktura (MUP - RDB) i privrede.

Dr Miroslav KUKA
Ivan MIJATOV

Višegodišnja organizaciono upravljačka delatnost vlasnika agencije garant su kvaliteta i sigurnosti u poslovima koje pružamo. TETE - A - TETE SECURITY je u završnim fazama uvođenja standarda ISO 9002 za sve oblasti poslova i usluga koje pruža, postajući na taj način jedina bezbednosna agencija u Srbiji sa navedenim standardom.

 

MUP - RDB
INSTITUT BEZBEDNOSTI

SARADNICI

EVIDENCIJA POSLOVNOG PARTNERA

FIRMA JE ZATVORENA
LIKVIDACIONI POSTUPAK PRIKAZAN U EVIDENCIJI POSLOVNOG PARTNERA


Unutar agencije kao zaseban pravni subject, na tržištu elektronskih bezbednosno zaštitnih usluga već duži niz godina veoma uspešno participira firma: TETE - A - TETE  ELECTRONIC

 

PONUDA 1
PONUDA 2
PONUDA 3
USMERENA ANTENA
REFERENCE

 

MARKETING

 

Agencija ima veći broj svojih kancelarija u Srbiji sa centralom u Beogradu, ulica:

Dečanska 17

 Vrh strane


Copyright © MMIV  Bezbednosna agencija TAT - Security